نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
اطلاعیه ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه 1400
دانشجوی گرامی پس از مطالعه دقیق آئین نامه و شیوه نامه جدید جشنواره دانشجوی نمونه در صورت واجد شرایط بودن شرکت نمائید و درخواست خود را ثبت نهایی کنید درخواست های ثبت نهایی نشده انصراف قلمداد شده و در کارتابل داوری قرار نخواهد گرفت.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر