نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
تکریم و قدردانی از تلاش‌های شایسته جناب آقای دکتر مرتضی مختاری و معارفه جناب آقای دکتر حسین شکفته که با حضور دکتر داداش پور معاون محترم وزارت و رئیس سازمان امور دانشجویان
دعوت به حضور در مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه بدین وسیله از جنابعالی برای حضور در مراسم تکریم و قدردانی از تلاش‌های شایسته جناب آقای دکتر مرتضی مختاری و معارفه جناب آقای دکتر حسین شکفته که با حضور دکتر داداش پور معاون محترم وزارت و رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار می‌گردد.

دعوت به حضور در مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه  بدین وسیله از جنابعالی برای حضور در مراسم تکریم و قدردانی از تلاش‌های شایسته جناب آقای دکتر مرتضی مختاری و معارفه جناب آقای دکتر حسین شکفته که با حضور دکتر داداش پور معاون محترم وزارت و رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار می‌گردد، دعوت بعمل می‌آید. 

زمان: پنجشنبه 23 دی 1400 - ساعت 7:30 صبح 

مکان: تالار شهدای دانشجو  

روابط عمومی دانشگاه جیرفت

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر