دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

کارگاه علم‌سنجی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت برگزار شد
چهارشنبه، 1 تیر 1401
کارگاه "تشریح شاخص‌های علم‌سنجی" با هدف ارتقاء دانش عمومی اعضای هیئت علمی دانشگاه در حوزه علم سنجی، روز دوشنبه مورخ 30 خرداد 1401 در محل سالن شهدای دانشجو برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، در این کارگاه که به همت مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه برنامه‌ریزی شد، ابتدا شاخص‌های متداول علم‌‌سنجی توسط مدرس این کارگاه مرور و در ادامه جدیدترین شاخص‌هایی علم‌سنجی معرفی و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

تدریس این کارگاه توسط دکتر محمدرضا مددی مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه انجام شد و 45 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در آن شرکت نمودند. این کارگاه دو ساعته با پرسش و پاسخ اعضاء هیئت علمی در حوزه علم‌سنجی به اتمام رسید.