اداره امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت پشتیبانی و توسعه منابع / اداره امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
علی گروهی
سمت: سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی برق
شماره تماس: 03443347061-3
آدرس پست الکترونیکی: ali.goroohi@gmail.com
داخلی: 160