معاونت آموزشی و پژوهشی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی
حمیدرضا علیزاده
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: گیاه‌پزشکی - بیماری‌شناسی گیاهی
گروه: گیاه‌پزشکی
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
آدرس پست الکترونیکی: hamidalizadeh[at]ujiroft.ac.ir، vice.chancellor[at]ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 200