کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی
 
رئیس کتابخانه
مرتبه علمی:
تخصص: -
گروه:
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی
آدرس پست الکترونیکی:
شماره تماس داخلی: