کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
 
رئیس کتابخانه
مرتبه علمی:
تخصص: -
گروه:
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
آدرس پست الکترونیکی:
شماره تماس داخلی: