گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
محمد هاشمی‌نژاد
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: -
سمت: مسئول دفتر ارتباط با صنعت
آدرس پست الکترونیکی: Karafrini.ujiroft@gmail.com
شماره تماس داخلی: 242
فرم‌های کارآموزی
مدارک موردنیاز جهت ارایه به دفتر گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بعد از اتمام کار آموزی
  1. اعلام شروع کار آموزی تا تاریخ 96/04/16 توسط واحد کار آموزی به دانشگاه
  2. دریافت نامه از محل کار آموزی مبنی بر گذراندن دوره باذکر تاریخ شروع و پایان دوره با سر برگ و مهر آن موسسه
  3. تکمیل فرمهای گزارش ارزشیابی هفتگی و ماهیانه با مهر و تایید ان موسسه ( به ازای هرهفته یک برگ تهیه گردد )
  4. تهیه گزارش کار آموزی تایپ شده ( حداکثر 20برگ) در مورد مشخصات شرکت یا واحد صنعتی آزمایشگاه ها و کار گاه ها و کارهای انجام شده در طول دوره از قبیل کار آزمایشگاهی تحقیقاتی مدیریتی اجرایی و ..... که موجب ایجاد ترغیب روحیه ابتکار و خلاقیت در کار آموزشده باشد به هنگام ارزیابی در نظر گرفته می شود. 
تذکر مهم :دانشجویانی که تا تاریخ 96/06/31 فارغ التحصیل می شوند باید مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 96/06/24 به دفتر کار آفرینی و ارتباط با صنعت و مابقی دانشجویان تا تاریخ 96/07/07 فرصت دارند مدارک فوق الذکر را ارایه نمایند تاریخ فوق قابل تمدید نبوده و بعد از این تاریخ از تحویل مدارک دانشجو خود داری بعمل آمده و نمره صفر منظور خواهد شد.