گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
حمید جهانی
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: -
سمت: مسئول دفتر ارتباط با صنعت
آدرس پست الکترونیکی: Karafrini.ujiroft@gmail.com
شماره تماس داخلی: 242
شرح وظایف: 
گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی از دو رکن مجزای دفتر ارتباط با صنعت و مرکز کار‌آفرینی تشکیل شده است که در دانشگاه جیرفت تحت عنوان یک گروه فعالیت می‌کند. شناخت نیازمندی‌های صنعت و پتانسیل‌های دانشگاه مستلزم ایجاد ارتباط علمی و درک متقابل این دو پدیده است. بنابراین دفتر ارتباط با صنعت به ‌عنوان مرجع رسیدگی، پاسخ‌گویی و توسعه این ارتباط در دانشگاه بوده و تامین نیروی انسانی متخصص کار آفرین و کمک در رفع نیاز بسیاری از نیازمندی‌های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی صنایع را پیگیری و مساعدت می نماید . هماهنگی‌های لازم جهت کارآموزی، کار پژوهشی، کار پروژه و بازدیدهای علمی دانشجویان توسط این دفتر انجام می‌گیرد و مجری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات کمیته کار‌آفرینی در زمینه ترویج، آموزش و پژوهش فرهنگ کارآفرینی است ا ین گروه سعی در ارائه برنامه های کاربردی در قالب اجرای مهارت ها و شیوه های کارآفرینی در میان دانشجویان و ارائه دوره های کارآفرینی به دانشجویان و کار آفرینان دارد . و نیز ترویج تفکر کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه از طریق برنامه های مختلف برای دانشجویان، اساتید، کارکنان و آحاد جامعه را مد نظر دارد. همچنین کمک علمی به توسعه موسسات کوچک و متوسط مدنظر این گروه می باشد.. مدیریت کارآفرینی با هدف تربیت نیروی انسانی کارشناس کارآفرین تاسیس گردیده و سعی دارد در جهت رشد و گسترش فرهنگ کارآفرینی و حرکت به سوی ایجاد نیروی کارآفرین به عنوان موتور محرکه توسعه، گام نهد.
شرح وظایف:
 • کارآموزی دانشجویان کارشناسی
 • بازدیدهای علمی دانشجویان از صنایع مرتبط
 • برگزاری جلسات با مدیران و کارشناسان صنایع به منظور توسعه زمینه های پژوهشی مشترک وعقد قرار دادها
 • برگزاری سمینارهای علمی و فنی توسط متخصصان صنعت
 • فراهم نمودن زمینه های لازم برای انجام کارورزی برای دانشجویان فارغ التحصیل
 • برگزاری دوره های آموزشی وپژوهشی با صنایع
 • برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی وآشنائی دانش آموختگان با مفهوم کار آفرینی
 • برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیات علمی به دانشجویان و دانش آموختگان
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه
 • انجام بررسی واقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کار آفرین
 • بازدید از صنایع در جهت تشویق دانشجویان و فارغ التحصیلان جویای کار
 • دریافت الویت های پژوهشی سازمانهای دولتی و مراکز صنعتی و ارائه آن به قسمتهای مربو طه
 • پیگیری و انجام تحقیقات مورد نیاز صنایع در دانشگاه 16-معرفی کادر فنی و تکنیسینهای دانشگاه به مراکز صنعتی جهت گذراندن دوره های علمی و فنی
 • شناسایی مراکز صنعتی منطقه و کشور جهت تعیین ظرفیت موجود به منظور اعزام کارآموز
 • معرفی دانشجویان جهت پذیرش کار آموزی
 • دریافت سهمیه محل کارآموزیها از مراکز صنعتی و تقسیم آن بین دانشجویان
 • تنظیم بر نامه نظارت بر نحوه کار آموزی دانشجویان و ارزیابی میزان فراگیری آنها
 • انجام کلیه وظایف محوله از طرف دفتر مرکزی ار تباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فرم های کارآموزی
مدارک موردنیاز جهت ارایه به دفتر گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بعد از اتمام کار آموزی
 1. اعلام شروع کار آموزی تا تاریخ 96/04/16 توسط واحد کار آموزی به دانشگاه
 2. دریافت نامه از محل کار آموزی مبنی بر گذراندن دوره باذکر تاریخ شروع و پایان دوره با سر برگ و مهر آن موسسه
 3. تکمیل فرمهای گزارش ارزشیابی هفتگی و ماهیانه با مهر و تایید ان موسسه ( به ازای هرهفته یک برگ تهیه گردد )
 4. تهیه گزارش کار آموزی تایپ شده ( حداکثر 20برگ) در مورد مشخصات شرکت یا واحد صنعتی آزمایشگاه ها و کار گاه ها و کارهای انجام شده در طول دوره از قبیل کار آزمایشگاهی تحقیقاتی مدیریتی اجرایی و ..... که موجب ایجاد ترغیب روحیه ابتکار و خلاقیت در کار آموزشده باشد به هنگام ارزیابی در نظر گرفته می شود. 
تذکر مهم :دانشجویانی که تا تاریخ 96/06/31 فارغ التحصیل می شوند باید مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 96/06/24 به دفتر کار آفرینی و ارتباط با صنعت و مابقی دانشجویان تا تاریخ 96/07/07 فرصت دارند مدارک فوق الذکر را ارایه نمایند تاریخ فوق قابل تمدید نبوده و بعد از این تاریخ از تحویل مدارک دانشجو خود داری بعمل آمده و نمره صفر منظور خواهد شد.