گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی از دو رکن مجزای دفتر ارتباط با صنعت و مرکز کار‌آفرینی تشکیل شده است که در دانشگاه جیرفت تحت عنوان یک گروه فعالیت می‌کند. شناخت نیازمندی‌های صنعت و پتانسیل‌های دانشگاه مستلزم ایجاد ارتباط علمی و درک متقابل این دو پدیده است. بنابراین دفتر ارتباط با صنعت به ‌عنوان مرجع رسیدگی، پاسخگویی و توسعه این ارتباط در دانشگاه بوده و تامین نیروی انسانی متخصص کارآفرین و کمک در رفع نیاز بسیاری از نیازمندی‌های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی صنایع را پیگیری و مساعدت می‌نماید. هماهنگی‌های لازم جهت کارآموزی، کار پژوهشی، کار پروژه و بازدیدهای علمی دانشجویان توسط این دفتر انجام می‌گیرد و مجری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات کمیته کار‌آفرینی در زمینه ترویج، آموزش و پژوهش فرهنگ کارآفرینی است این گروه سعی در ارائه برنامه‌های کاربردی در قالب اجرای مهارت‌ها و شیوه‌های کارآفرینی در میان دانشجویان و ارائه دوره‌های کارآفرینی به دانشجویان و کارآفرینان دارد و نیز ترویج تفکر کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه از طریق برنامه‌های مختلف برای دانشجویان، اساتید، کارکنان و آحاد جامعه را مدنظر دارد. همچنین کمک علمی به توسعه مؤسسات کوچک و متوسط مدنظر این گروه می‌باشد. مدیریت کارآفرینی با هدف تربیت نیروی انسانی کارشناس کارآفرین تاسیس گردیده و سعی دارد در جهت رشد و گسترش فرهنگ کارآفرینی و حرکت به سوی ایجاد نیروی کارآفرین به عنوان موتور محرکه توسعه، گام نهد.
 
وظایف:
 • کارآموزی دانشجویان کارشناسی
 • بازدیدهای علمی دانشجویان از صنایع مرتبط
 • برگزاری جلسات با مدیران و کارشناسان صنایع به منظور توسعه زمینه‌های پژوهشی مشترک و عقد قراردادها
 • برگزاری سمینارهای علمی و فنی توسط متخصصان صنعت
 • فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای انجام کارورزی برای دانشجویان فارغ‌التحصیل
 • برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی با صنایع
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش‌آموختگان با مفهوم کارآفرینی
 • برنامه‌ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیات علمی به دانشجویان و دانش‌آموختگان
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه‌های شغلی موجود در جامعه
 • انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرین
 • بازدید از صنایع در جهت تشویق دانشجویان و فارغ‌التحصیلان جویای کار
 • دریافت اولویت‌های پژوهشی سازمان‌های دولتی و مراکز صنعتی و ارائه آن به قسمت‌های مربوطه
 • پیگیری و انجام تحقیقات موردنیاز صنایع در دانشگاه
 • معرفی کادر فنی و تکنیسین‌های دانشگاه به مراکز صنعتی جهت گذراندن دور‌های علمی و فنی
 • شناسایی مراکز صنعتی منطقه و کشور جهت تعیین ظرفیت موجود به منظور اعزام کارآموز
 • معرفی دانشجویان جهت پذیرش کارآموزی
 • دریافت سهمیه محل کارآموزی‌ها از مراکز صنعتی و تقسیم آن بین دانشجویان
 • تنظیم برنامه نظارت بر نحوه کارآموزی دانشجویان و ارزیابی میزان فراگیری آن‌ها
 • انجام کلیه وظایف محوله از طرف دفتر مرکزی ار تباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری