مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سید حسین نژادسجادی
مرتبه علمی: مربی
تخصص: دامپزشکی
گروه: علوم دامی
سمت: مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آدرس پست الکترونیکی: sh_nejadsajadi [at] ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 468