رقیه عطایی
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: -
سمت: کارشناس خدمات ماشینی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: 475
عشرت خزایی
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: -
سمت: کارشناس ثبت‌نام و پذیرش و امتحانات و نظام وظیفه
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: 466
پوران کوهستانی
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: -
سمت: کارشناس دانش‌آموختگی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: 465
لیلا محمودی
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: -
سمت: کارشناس نقل و انتقالات و برنامه‎‌‌ریزی درسی و امور شهریه
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: 476
صدیقه علیدادی سلیمانی
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: -
سمت: کارشناس واحد صدور درخواست و تاییدیه تحصیلی و ثبت نمرات
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: 218