مدیریت امور پژوهش و فناوری

روح‌الله میرمحمودی‌
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: فیزیولوژی تولیدمثل
گروه: علوم دامی
سمت: مدیر پژوهشی
آدرس پست الکترونیکی: mirmahmoodi@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 222