مدیریت امور حقوقی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / مدیریت امور حقوقی
قاسم فکوری
سمت: مشاور حقوقی رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه
شماره تماس: 03483260061
آدرس پست الکترونیکی: fakori20@yahoo.com
داخلی: 257
دورنگار: 03483260065

 واحدحقوقی دانشگاه جیرفت از سال 1389، به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات در مجموعه دانشگاه، به نحوی که منافع بیت­‌المال و مصالح دانشگاه تامین گردد، تشکیل و تاکنون در راستای اهداف و وظایف خود فعالیت داشته است. در ساختار تشکیلاتی دانشگاه، واحد حقوقی زیر مجموعه حوزه ریاست و عهده‌دار موارد ذیل است:

1. نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی.

2. نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها.

3. پیگیری مسائل حقوقی و پرونده‌های ارجاعی در محاکم عمومی وانقلاب، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور تا حصول نتیجه.

4. ارائه مشاوره حقوقی، پیگیری و دفاع از کارکنان دانشگاه در دعاوی که به مناسبت کار کارمند مطرح می‌شود.

5. اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دانشگاه

الف- امور کیفری

از قبیل (اختلاس، کلاه‌برداری، خیانت در امانت، سرقت، جعل، سوء استفاده و غیره) که مراحل آن بشرح ذیل می‌باشد:

  • طرح شکایت و تنظیم شکوائیه
  • تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
  • پیگیری از طریق مراجع انتظامی(کلانتری، آگاهی)
  • معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگری تا حصول نتیجه و اجرای رای صادره
  • بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری
ب- امور حقوقی
  • تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی
  • تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه مدارک لازم
  • شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت
  • اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم

بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه

  اظهارنظر حقوقی در مسائلی که از طرف واحدهای دانشگاه ارجاع می‌شود.

   انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.

علاوه بر موارد فوق، واحدحقوقی دانشگاه، عهده‌دار امور ارجاعی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از قبیل: اخذ تعهد محضری، سپردن وثیقه ملکی، در رهن بردن املاک وثیقه، فک رهن، تبدیل وثیقه، اخذ مبالغ تعهد اسناد وثیقه از طریق اجرای ثبت می­‌باشد.

آدرس: جیرفت،کیلومتر 8 جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفت

صندوق پستی: 364