رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل
علی شهدادی
سمت: رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
تحصیلات: دکترای جغرافیا
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 03443347061-3
آدرس پست الکترونیکی: -
داخلی: 105