رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل
سید حسین نژادسجادی
مرتبه علمی: مربی
تخصص: دامپزشکی
گروه: علوم دامی
سمت: رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
آدرس پست الکترونیکی: sh_nejadsajadi [at] ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 105