رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل
علی شهدادی
سمت: رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
تحصیلات: دکترای جغرافیا
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 03443347061-3
آدرس پست الکترونیکی: -
داخلی: 267
نصیر اسکندری
سمت: مشاور امور بین‌الملل
تحصیلات: دکتری باستان‌شناسی
شماره تماس: 03443347070
آدرس پست الکترونیکی: Nasireskandari@gmail.com
داخلی: 215
مصیب سالاری
سمت: مسئول روابط عمومی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
آدرس پست الکترونیکی: publicrelation.uj@gmail.com
داخلی: 208