اطاعیه کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت
اطلاعیه کارگاه آموزشی اخلاق علمی و حرفه ای ( نقش اخلاق معلمی در آموزش - انگیزش و هوش هیجانی در کلاس درس)توسط جناب آقای دکتر نیستانی، دکتر حیدری و دکتر قمرانی
اطلاعیه
 
کارگاه آموزشی  اخلاق علمی و حرفه ای ( نقش اخلاق معلمی در آموزش - انگیزش و هوش هیجانی در کلاس درس)توسط جناب آقای دکتر نیستانی، دکتر حیدری و دکتر قمرانی برگزار می شود
 
برای مشاهده برنامه دوره کلیک نمایید