اطلاعیه ساعات حرکت سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان در ایام امتحانات نیمسال دوم
اطلاعیه ساعات حرکت سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان در ایام امتحانات نیمسال دوم
برای مشاهده اطلاعیه کلیک نمایید
ضمنا ساعات سرویس ایاب و ذهاب شهرستان عنبرآباد به صورت گذشته می‌باشد.
با تشکر روابط عمومی دانشگاه جیرفت