اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال 98 دانشگاه‌ها جیرفت
برای اطلاع بیشتر فرم‌های زیر را دانلود نمایید.
 

لیست گرایش رشته‌های کارشناسی ارشد سال 99-98

فرم شماره 1 
فرم شماره 2 
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون
 

شیوه نامه اجرایی پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه جیرفت