اطلاعیه شماره - 1 ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری، سال تحصیلی 99-98 دانشگاه جیرفت (مقطع کارشناسی)

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای پذیرفته‌شدگان محترم، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت‌نام و پذیرش این عزیزان در دو مرحله انجام می‌شود.

الف: مرحله اول ثبت‌نام و پذیرش، صرفا غیرحضوری (اینترنتی) بوده و در تاریخ 1398/06/27 لغایت 1398/06/29 از طریق امکاناتی که به همین منظور در وب‌سایت دانشگاه جیرفت ایجاد شده است، انجام می‌پذیرد.

ب: مرحله دوم ثبت‌نام و پذیرش صرفا حضوری بوده و در تاریخ 1398/06/30 لغایت 1398/06/31 انجام می‌شود. در این مرحله لازم است پذیرفته‌شدگان طبق برنامه زمان‌بندی مشخص شده به دانشگاه مراجعه نموده و با ارائه مدارک خواسته شده، ثبت‌نام و پذیرش خود را نهایی نمایند.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.