قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی
به اطالع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به تمدید مهلت ثبت نام وام دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-99 دانشجویان متقاضی میتوانند