مراسم استقبال از نو دانشجویان دانشگاه جیرفت
مراسم استقبال از نو دانشجویان دانشگاه جیرفت با حضور مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همراه با معرفی دانشگاه و برنامه های فرهنگی
با حضور مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
همراه با معرفی دانشگاه و برنامه های فرهنگی 
زمان دوشنبه 17 آبان ماه ساعت 12 
جهت شرکت در این مراسم به آدرس http://online.ujiroft.ac.ir/rk343sr7mvq3 در نرم افزار adobe connect و یا به صفحات اینستا گرام زیر مراجعه کنید
ujiroft_official@
farhangi_ujiroft@
konarsandal.ir@
ستاد برگزاری مراسم نو دانشجویان دانشگاه جیرفت