دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

حمایت از طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه جیرفت
چهارشنبه، 25 خرداد 1401
حمایت از طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه جیرفت توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، نظر به انعقاد قرارداد دانشگاه جیرفت با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)، مقرر است از 15 طرح پژوهشی، 10 طرح تحقیقاتی پسا دکتری و 10 طرح تحقیقاتی رساله دکتری حمایت مالی بعمل آید.
 
همکاران محترم هیات علمی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به دفتر گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه نمایند.