دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

بازدید معاون اداری مالی وزارت علوم از دانشگاه جیرفت
پنجشنبه، 20 مرداد 1401
در راستای سفر استانی رئیس جمهوری و هیات دولت از استان کرمان، معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری طی شب گذشته و صبح امروز از دانشگاه جیرفت بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت دکتر علی خطیبی به همراه هیات همراه در راستای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری در جهت استفاده موثر از پتانسیل‌های استفاده نشده دانشگاه جیرفت از دانشگاه بازدید نمودند و طی حضور در این دانشگاه ضمن برگزاری جلسه‌ای با هیات رئیسه و مدیران دانشگاه از مزرعه تحقیقاتی شهید بهشتی و نیز پروژه های عمرانی درحال ساخت این دانشگاه بازدید نمودند.

دکتر حسین شکفته رئیس دانشگاه جیرفت در حاشیه‌ی این بازدید، حضور مقام معاونت وزارت در این دانشگاه را مفید ارزیابی نمود و ابراز امیدواری کرد که نتیجه این بازدید در آینده‌ی نزدیک توسعه و پیشرفت دانشگاه را در بخش عمرانی و نیز درآمدزایی در پی خواهد داشت.

دکتر خطیبی نیز امکانات و منابعی که دانشگاه جیرفت دارد را بسیار خوب ارزیابی نمود و قول پیگیری در زمینه کمک برای بالفعل شدن بخشی از پتانسیل این دانشگاه را داد و بیان داشت: در دانشگاهی مانند دانشگاه جیرفت با این ظرفیت و امکاناتی که دارد، اگر موتور درآمدزایی آن به کار افتد این دانشگاه اصلاً نیازی به بودجه عمومی نخواهد داشت و می‌تواند برای سایر دانشگاه‌های کشور مدل و الگو شود.