دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

پذیرش دانشجو در دانشگاه جیرفت بر اساس سوابق تحصیلی
شنبه، 22 مرداد 1401
بر اساس اعلام سازمان سنجش کشور، متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشکده‌های کشاورزی، منابع طبیعی، فنی مهندسی، علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جیرفت می‌توانند بر اساس سوابق تحصیلی در رشته‌های مختلف این دانشگاه ثبت‌نام و انتخاب رشته نمایند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، متقاضیان می‌توانند حداکثر تا تاریخ دوشنبه 24 مرداد 1401 با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

لیست رشته‌های مختلف مورد پذیرش در دانشگاه جیرفت در فایل پیوست موجود می‌باشند. متقاضیان ادامه تحصیل بر اساس سوابق تحصیلی نیز می‌توانند بر اساس نوع رشته تحصیلی دوره دبیرستان و نیز علاقه‌مندی خود به صورت روزانه و یا شبانه در رشته‌های موجود در جدول پیوست انتخاب رشته نمایند.

رشته‌های مورد پذیرش  در دانشگاه جیرفت شامل:‌ مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، شیمی کاربردی، تاریخ، جغرافیا، زبان و ادبیات فارسی، ریاضیات و کاربردها، علوم و مهندسی آب، مهندسی مکانیک بیوسیستم، زیست‌شناسی جانوری، زیست‌شناسی گیاهی، شیمی محض، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی خاک، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی صنایع غذایی، علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی طبیعت، مهندسی علوم دامی، مهندسی گیاه‌پزشکی، باستان‌شناسی می‌باشند.
 
دانشگاه جیرفت به عنوان بزرگترین مرکز علمی دولتی جنوب استان کرمان می‌باشد و تفاوتی بین مدرک تحصیلی دوره‌های روزانه و شبانه و نیز دانشجویانی که صرفاً از طریق سوابق تحصیلی پذیرفته می‌شوند وجود ندارد.