دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه سلف سرویس - قوانین و راهنمای استفاده از سلف سرویس
دوشنبه، 21 شهریور 1401
قوانین و راهنمای سلف سرویس دانشجویی دانشگاه جیرفت
برای مشاهده قوانین و راهنمای استفاده از سلف سرویس دانشگاه جییرفت می‌توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه نمایید.