گروه علوم خاک

دانشکده کشاورزی
دانشکده کشاورزی به عنوان اولین دانشکده مستقل در دانشگاه جیرفت، از اردیبهشت ماه سال 1392 با تعیین رئیس و معاون دانشکده، بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرده است. این دانشکده دارای فضای آموزشی مناسب مشتمل بر کلاسهای آموزشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، زمین‌ها و گلخانه ‌های آموزشی و پژوهشی و کلکسیون درختان گرمسیری در داخل فضای دانشگاه می‌­باشد. همچنین این دانشکده دارای ایستگاه تحقیقاتی شهید بهشتی متشکل از زمین‌های زراعی، باغات، نخلستان، مرغداری و گاوداری آموزشی و پژوهشی واقع در 4 کیلومتری دانشگاه است. دانشکده کشاورزی در حال حاضر بیش از 30 هیات علمی مشغول به کار و بیش از 20 هیات علمی در حال ادامه تحصیل در مقطع دکتری و بورسیه دارد. شایان ذکر است که دانشکده کشاورزی قبل از تاسیس دانشگاه جیرفت، از سال 1368 تحت عنوان آموزشکده کشاوری، سال 1376 تحت عنوان دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان و از سال 1387 تحت عنوان مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است.
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکنری تخصصی شیمی و حاصلخیزی خاک
گروه: علوم و مهندسی خاک
سمت: مدیر گروه
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: علوم خاک
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: sanjari@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: فیزیک و حفاظت خاک
گروه: علوم خاک
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: ja.zamani [at] ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: پیدایش و رده بندی خاک
گروه: علوم خاک
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: f.abbaszadeh@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکتری تخصصی علوم خاک
گروه: علوم خاک
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: hoseinshekofteh@yaho.com
شماره تماس داخلی: -