رویدادها

تصویر رویداد
کارگاه علم‌سنجی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت برگزار شد
تصویر رویداد
جشن استقبال از نو دانشجویان
تصویر رویداد
نخستین رویداد جغرافیا