رویدادها

تصویر رویداد
همایش ملی کشاورزی و سلامت
تصویر رویداد
هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی)
تصویر رویداد
به مناسبت هفته پژوهش: رویداد استارت‌آپی دانشجو در دانشگاه جیرفت برگزار می شود.