رویدادها

تصویر رویداد
مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مسابقه دانشجویی سلامت روان را برگزار می کند
تصویر رویداد
دوره آموزشی عزت نفس در روز های دوشنبه هر هفته ساعت 14 الی 16 برگزار می شود
تصویر رویداد
خودارزیابی خوابگاه‌های دانشجویی