دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

آتنا نعیمی باغینی
مرتبه علمی دانشیار
تخصص شیمی
گروه شیمی
سمت مدیر گروه ارتباط با جامعه و صنعت
آدرس پست الکترونیکی a.naeimi@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی 208