دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت پشتیبانی و توسعه منابع / مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری و بهره‌وری

مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری و بهره‌وری

راضیه سادات رضوی پاریزی
مرتبه علمی دانشیار
تخصص شیمی
گروه -
سمت مدیر بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره‌وری
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس 03443347704