ریاست دانشکده

محبوبه زاهدی فر
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: mzahedi@ujiroft.ac.ir
تخصص : شیمی
سمت: رئیس دانشکده علوم پایه
گروه : شیمی
شماره تماس داخلی : 248