مدیریت امور پژوهش و فناوری

محمدرضا مددی
مرتبه علمی مدیر امور پژوهش و فناوری
تخصص سازه‌های آبی
گروه مهندسی آب
سمت عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی madadi[at]ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی -