واحدهای مستقر در مرحله پیش رشد

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / مرکز رشد / واحدهای مستقر / واحدهای مستقر در مرحله پیش رشد
1-واحد فرآوری شا‌توت با عنوان ایده تولید آبمیوه و مشتقات طبیعی میوه شاه‌توت و هندوانه
2-واحد بیوفیتوزوئید با عنوان ایده تولید انبوه کنه‌های شکارگر روی طعمه‌های جایگزین و غذاهای مصنوعی با تکیه بر دانش بومی
3-تولید ژل ضدعفونی‌کننده دست و محلول ضد‌عفونی‌کننده سطوح
4-واحد فناور شوکوتاپ با ایده چیپس میوه غنی شده شکلاتی ارگانیک
5-واحد فناور حبه‌سازان متفکر با ایده تولید حبه جادویی خرما
6-واحد فناور ماوراء با ایده طراحی سیستم خدمات شهری (طراحی سیستم خدمات شهری مبنی بر دسترسی آسان‌تر به خدمات)
7-واحد پاک‌گستر جنوب با ایده تولید مایع دستشویی با منشأ گیاهی
8-واحد پاک‌شویان سبزواران با ایده تولید مواد شوینده بهداشتی با منشا گیاهی