گروه باغبانی

agri

معرفی گروه باغبانی

گروه آموزشی علوم باغبانی برای نخستین بار در سال 1368 با پذیرش دانشجو در رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی در مقطع کاردانی کار خود را آغاز کرد. در سال 1384 با گشایش رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی – علوم باغبانی به توسعه خود ادامه داد و در سال 1391 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته را آغاز کرد. همچنین در سال 1400 با گشایش مقطع کارشناسی ارشد علوم باغبانی – گرایش درختان میوه موافقت شد و هم اکنون در این رشته دانشجو پذیرش می­کند.