مدیر گروه

ابوالقاسم حمیدی مقدم
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: h_moghaddam@ujiroft.ac.ir
تخصص : گیاهان دارویی
سمت: مدیر گروه
گروه : باغبانی
شماره تماس داخلی : 136