ریاست دانشکده

روح‌الله میرمحمودی
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: فیزیولوژی دام و طیور
گروه آموزشی: علوم دامی
سمت: رئیس دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: hamidalizadeh[at]ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 226