ریاست دانشکده

دانشکده کشاورزی
دانشکده کشاورزی قبل از تاسیس دانشگاه جیرفت، از سال 1368 تحت عنوان آموزشکده کشاوری جیرفت در محل کنونی دانشگاه ایجاد شده بود. در سال 1376 به دانشکده کشاورزی و از سال 1387 تحت عنوان مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی تحت نظارت دانشگاه شهید باهنر کرمان ارتقاء یافت. دانشکده کشاورزی با داشتن 48 عضو هیات علمی و فضای آموزشی مناسب مشتمل بر کلاس‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، مزارع آموزشی و پژوهشی، گلخانه‌های آموزشی و کلکسیون درختان گرمسیری خرما عنوان قدیمی‌ترین دانشکده در دانشگاه جیرفت می‌باشد. همچنین این دانشکده دارای ایستگاه تحقیقاتی و آموزشی شهید بهشتی می‌باشد که با داشتن بالغ بر 270 هکتار زمین زراعی و باغات خرما و نیز ایستگاه دامپروی شامل بخش‌های گاوداری، گوسفندداری و مرغداری شرایط مناسبی را برای آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی و انجام پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و طرح‌های پژوهشی اعضای هیات علمی فراهم کرده است.
حمیدرضا علیزاده
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی
گروه: گیاه‌پزشکی
سمت: ریاست دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: hamidalizadeh[at]ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 226
حسین میغانی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
گروه: زراعت و باغبانی
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی: hmeighani [at] ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 03443347061-227
تلفن گویا: 03441233000