دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

امیررضا امیرمیجانی
مرتبه علمی استادیار
تخصص قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی گیاهان
گروه گیاه‌پزشکی
سمت مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آدرس پست الکترونیکی ar.amirmijani@ujiroft.ac.ir
ar_amirmijani@yahoo.com
شماره تماس داخلی 468