شرح وظایف

معرفی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه عهده‌دار انجام امور آموزشی دانشجویان می‌باشد.

مهم‌ترین وظایف مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شرح زیر است:

 • - دبیری شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا.
 • - تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره‌های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.
 • - برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه
 • - هماهنگ ساختن فعالیت‌های آموزشی دانشگاه در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف با همکاری رؤسای دانشکده‌ها
 • - نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهارنظر در خصوص پیشنهادات دانشکده‌ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس براساس برنامه و سرفصل‌های مصوب.
 • - تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی و واحدهای درسی موردنیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.
 • - بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصل‌ها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت‌های علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.
 • - همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل شاغل در بخش‌های آموزشی دانشکده‌ها.
 • - استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.
 • - ارسال فرم‌های اعلام ظرفیت به دانشکده‌ها و بررسی ظرفیت‌های اعلام شده از سوی دانشکده‌ها و تطابق با آیین‌نامه‌های موجود.
 • - پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.
 • - همکاری در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • - تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذیصلاح.
 • - نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.
 • - رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسایی‌های آیین‌نامه‌ها و مصوبات و پیشنهاد راه‌حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 •  - نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.
 • - استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدیدالورود و دانش‌آموخته مقاطع مختلف تحصیلی.
 • - نظرخواهی از دانشکده‌ها در خصوص تغییرات برنامه‌های آموزشی.
 • - انجام امور ثبت‌نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاست‌های متخذه.
 • - دریافت لیست پذیرفته‌شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور.
 • - اعمال دستورالعمل‌های صادره در خصوص ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در هر ترم.
 • - همکاری با دانشکده‌ها در تهیه برنامه‌های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.
 • - انجام امور مربوط به پذیرفته‌شدگان.
 • - پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.
 • - انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی‌نامه و سایر مکاتبات.
 • - ابلاغ برنامه‌های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه‌های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.
 • - صدور گواهی‌های موقت دانش‌آموختگان.
 • - تهیه آمار دانش‌آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذیربط.
 • - ارسال تأییدیه فارغ‌التحصیلی به دانشگاه‌ها و مراکز دولتی.
 • - حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش‌آموختگان.
 • - انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.