دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی

صالح سنجری
مرتبه علمی استادیار
تخصص علوم و مهندسی خاک
گروه علوم خاک
سمت معاون دانشجویی
آدرس پست الکترونیکی sanjari@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی 225