مدیریت امور دانشجویی

جواد زمانی
سمت: مدیر امور دانشجویی
تحصیلات: دکتری علوم و مهندسی خاک
ایمیل : zamani@ujiroft.ac.ir
شماره تماس: -
داخلی: 402
دورنگار: -