دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی

مسلم بسیج
مرتبه علمی استادیار
تخصص -
گروه -
سمت معاونت دانشجویی
آدرس پست الکترونیکی moslembasij [at] ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی 225