فرهنگی

فعالیت های فرهنگی:

1ـ برگزاری مسابقات
2ـ اکران فیلم
3ـ برگزاری برنامه های مناسبتی
4ـ برگزاری کلاس های مهارتی، آموزشی، هنری و ورزشی