دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت پشتیبانی و توسعه منابع / اداره امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

اداره امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

یوسف عسکری دولت‌آبادی
مرتبه علمی دانشیار
تخصص مهندسی عمران، گرایش سازه
گروه مهندسی عمران
سمت سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
آدرس پست الکترونیکی y.askari[at]ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی -