دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت پشتیبانی و توسعه منابع / اداره امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

اداره امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

علیرضا گرکانی نژاد
مرتبه علمی استادیار
تخصص مهندسی عمران، گرایش زلزله
گروه مهندسی عمران
سمت سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
آدرس پست الکترونیکی a[dot]garakani[at]ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی -