دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت دانشجویی / معرفی معاونت / کارشناسان / کارشناس امور رفاهی دانشجویی

کارشناس امور رفاهی دانشجویی

ابراهیم شجاع‌الدینی
سمت: کارشناس اداره رفاه و امور وام دانشجویان
تخصص : -
آدرس پست الکترونیکی: -
دورنگار: 034-43347068
شماره تماس : 034-43347068