شرح وظایف

  • اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های ابلاغ شده از سوی وزارت متبوع، سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم و دانشگاه
  • تکریم دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارمندان و تسهیل و تسریع در خدمات‌رسانی به آن‌ها بنا بر اقتضاء
  • تامین بخشی از نیارهای معیشتی دانشجویان در قالب ارائه وام‌های دانشجویی، بیمه، تغذیه، سرویس ایاب و ذهاب و مراکز خدماتی
  • نامین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان در قالب ارائه خوابگاه مجردی و متاهلی
  • تامین بخشی از نیازهای مرتبط بر سلامت جسمی و روانی دانشجویی در قالب فعالیت‌های ورزشی
  • تامین بخشی از نیازهای مرتبط با امور مربوط به بهداشت، درمان و مشاوره با رویکرد پیشگیری
  • اصلاح ساختار سازمانی نیروی انسانی جهت عملیاتی شدن ماموریت‌های جدید
  • اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش تغذیه و خوابگاه
  • تعامل، هم‌اندیشی و همکاری با واحدهای درون و برون‌سازمانی دانشگاه با هدف تحقق اهداف کلان دانشگاه
  • تلطیف فضای دانشگاه