مدیر گروه

زهره ابراهیمی خوسفی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: Zohreebrahimi2018@ujiroft.ac.ir
تخصص : سنجش از دور ، مسائل زیست محیطی گردوغبار و تالاب، بیابان زدایی
سمت: مدیر گروه
گروه : علوم و مهندسی محیط زیست
شماره تماس داخلی : 184