انجمن علمی

فعالیت‌های انجمن علمی مهندسی آب: 
  • برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
  • برگزاری مسابقه عکس بحران آب
  • مشارکت در برگزاری مسابقه شهر ریاضی
  • مشارکت در برگزاری جشنواره هفته پژوهش
  • مشارکت در برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی
سمت دبیر انجمن
تحصیلات -
گروه مهندسی آب
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
تحصیلات -
گروه مهندسی آب
آدرس پست الکترونیکی pouria.tejarati@gmail.com
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
تحصیلات -
گروه مهندسی آب
آدرس پست الکترونیکی mohammadjadavi476@gmail.com
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
تحصیلات -
گروه مهندسی آب
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
تحصیلات -
گروه مهندسی آب
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
تحصیلات -
گروه مهندسی آب
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -
سمت عضو انجمن
تحصیلات -
گروه مهندسی آب
آدرس پست الکترونیکی -
تلفن مستقیم -
تلفن داخلی -