گروه تاریخ


معرفی گروه تاریخ

جیرفت از شهرهای قدیمی ایران است و وجود آثار تاریخی فراوانی همچون تپه‌های کنارصندل، شهر دقیانوس ... در این شهر، حاکی از غنای تاریخی این شهرستان است. بخش تاریخ با توجه به پیشینه و غنای تاریخی و فرهنگی شهرستان در سال 1391 فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. این بخش دارای سه عضو هیأت علمی است و در حال حاضر در دوره کارشناسی (رشته تاریخ) دانشجو می‌پذیرد.