اساتید مشاور فرهنگی، اجتماعی

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: mehdi.dh82@yahoo.com
تخصص : دکتری تخصصی تاریخ
سمت: مشاور فرهنگی، اجتماعی و انجمن‌های علمی گروه
گروه : تاریخ
شماره تلفن داخلی: -