مدیر گروه

یوسف اصغری بایقوت
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: y.asqari@ujiroft.ac.ir
تخصص : ادبیات
سمت: مدیر گروه
گروه : ادبیات
رزومه : -