گروه گیاه‌پزشکی

agri

معرفی گروه گیاه‌پزشکی

گروه گیاه‌پزشکی از سال 1390 در مقطع کارشناسی گیاه‌پزشکی و از سال 1391 در مقطع کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی دانشجو پذیرفته است. این گروه دارای آزمایشگاه‌­های آموزشی و پژوهشی مجزا می‌باشد که به ترتیب دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در آن­ها مشغول فعالیت­‌های آموزشی در زمینه شناسایی آفات و بیماری­های گیاهی و پژوهشی در زمینه قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی، ویروس شناسی، پروکاریوت‌های بیماری­زای گیاهی، نماتدشناسی، مدیریت بیماری‌های گیاهی و کنترل بیولوژیک هستند. گروه گیاه‌پزشکی در حال حاضر دارای 5 عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در گرایش‌های مختلف گیاه‌پزشکی و دو نفر عضو هیات علمی مامور به تحصیل دوره دکتری می‌باشد.