گروه گیاه‌پزشکی

گروه گیاه‌پزشکی
گروه گیاه‌پزشکی از سال 1390 در مقطع کارشناسی گیاه‌پزشکی و از سال 1391 در مقطع کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی دانشجو پذیرفته است. این گروه دارای آزمایشگاه آموزشی و آزمایشگاه پژوهشی می‌باشد که دانشجویان کارشناسی ارشد در آن در زمینه‌های قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی، کنترل بیولوژیک و مدیریت بیماری‌های گیاهی مشغول فعالیت‌های پژوهشی می‌باشند. گروه گیاه‌پزشکی در حال حاضر دارای 5 عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در گرایش‌های گیاه‌پزشکی و دو نفر عضو هیئت علمی مامور به تحصیل دوره دکتری می‌باشد.
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی گیاهان
گروه: گیاه‌پزشکی
سمت: مدیرگروه
آدرس پست الکترونیکی: ar.amirmijani [at] ujiroft.ac.ir, ar_amirmijani@yahoo.com
شماره تماس داخلی: 133
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: حشره‌شناسی - سم‌شناسی و فیزیولوژی حشرات
گروه: گیاه‌پزشکی
سمت: مدیر فرهنگی و اجتماعی
آدرس پست الکترونیکی: moslembasij [at] ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 119
مرتبه علمی: مربی - مامور به تحصیل در دوره دکتری
تخصص: ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروس گیاهی
گروه: گیاه‌پزشکی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: khadijeh.salari@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: گیاه‌پزشکی - بیماری‌شناسی گیاهی
گروه: گیاه‌پزشکی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: zabih.azami@gmail.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: گیاه پزشکی - بیماری‌شناسی گیاهی
گروه: گیاه‌پزشکی
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
آدرس پست الکترونیکی: hamidalizadeh[at]ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 200
مرتبه علمی: مربی - مامور به تحصیل در دوره دکتری
تخصص: نماتدشناسی و بیماری‌های نماتدی گیاهان
گروه: گیاه‌پزشکی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: f_k1271@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: حشره‌شناسی - اکولوژی حشرات
گروه: گیاه‌پزشکی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: m.khanamani@gmail.com
شماره تماس داخلی: -