گروه گیاه‌پزشکی

گروه گیاه‌پزشکی
گروه گیاه‌پزشکی از سال 1390 در مقطع کارشناسی گیاه‌پزشکی و از سال 1391 در مقطع کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی دانشجو پذیرفته است. این گروه دارای آزمایشگاه آموزشی و آزمایشگاه پژوهشی می‌باشد که دانشجویان کارشناسی ارشد در آن در زمینه‌های قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی، کنترل بیولوژیک و مدیریت بیماری‌های گیاهی مشغول فعالیت‌های پژوهشی می‌باشند. گروه گیاه‌پزشکی در حال حاضر دارای 5 عضو هیئت علمی با مرتبه استادیار در گرایش‌های مختلف گیاه‌پزشکی و دو نفر عضو هیئت علمی مامور به تحصیل دوره دکتری می‌باشد.